A NHOOD Services Hungary Kft. (a továbbiakban: „NHOOD”) a www.nhoodland.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy az érintett az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotáshoz fűződő egyéb jogokat tiszteletben tartja. A Weboldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, védjegyoltalomról szóló jogszabályba ütközhet.

A Weboldalon megjelentetett információkat, dokumentumokat vagy más írott anyagokat a NHOOD kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

1. Támogatott böngészők

  • Microsoft Edge
  • Firefox
  • Apple Safari
  • Google Chrome
  • Adobe Acrobat Reader - információs dokumentumok letöltött verziójának megjelenítéséhez

2. Hivatkozások más weboldalakra

A Weboldalról más weboldalakra való csatlakozás lehetőségének célja kizárólag az érintett kényelmét szolgálja. A Weboldalhoz kapcsolódó valamennyi más weboldalra való belépés az érintett kizárólagos felelősségére történik, a többi weboldal megjelenéséért, illetve a weboldalakra való bejutási feltételekért a NHOOD nem vállal felelősséget.

A NHOOD hozzájárul, hogy személyes használatra a Weboldal kivonatait saját számítógépen tárolják vagy kinyomtassák.

A NHOOD fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt bármikor módosítsa, átdolgozza, korszerűsítse vagy visszavonja. A NHOOD előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldal egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni.

3. A Weboldal információinak pontossága és megbízhatósága

A Weboldalon vagy azon keresztül bemutatott tartalom kizárólag általános tájékoztatás céljára szolgál. A NHOOD nem garantálja ezen információ pontosságát és teljességét és elhárít minden felelősséget a megbízhatóságát illetően.

4. Adatkezelési nyilatkozat

A NHOOD adatkezelése megfelel az alkalmazandó hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel az alábbiakra:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései,
  • az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik, harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.

A Weboldal általában a személyes adatok megadása nélkül látogatható, néhány szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, bizonyos személyes adatok (pl. név, e-mail cím ) megadása.

A Weboldalon való bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes, a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat.

A NHOOD minden szükséges lépést megtesz a személyes adatok biztonságának érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés ellen.

A NHOOD a személyes adatokat nem adja tovább harmadik fél részére, kivételt képez ez alól, amennyiben arra jogosult hatóságok a jogszabályokban meghatározott módon kérik fel a NHOOD-ot a személyes adatok átadására.